Varebilskrav.dk

Per 1. juli 2019 vil varebiler og vogntog med en tilladt totalvægt på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, omfattet af godskørselsloven. Det indebærer, at der stilles krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Hvilke krav, der gælder for dig, afhænger af, om du kører firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning i varebil.

På Varebilskrav.dk finder du en beskrivelse af de nye krav.

Vi er i færd med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem

Færdselsstyrelsen er i færd med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem. Indtil systemet er fuldt implementeret, er det ikke muligt at se nyudstedte tilladelser i ’Find tilladelser’. Det drejer sig bl.a. om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i taxi og bus samt tilladelser til godskørsel for fremmed regning, udstedt efter den 26. november 2021.

Derudover opleves der generelt problemer med at knytte et køretøj til en tilladelse (taxi og varebil).

Problemerne forventes løst inden for en uge. Se mere i nyhedsbrev her.


Hvad betyder de nye krav til varebiler?

Nyt for firmakørsel i varebil

  • Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hertil.


Nyt for godskørsel for fremmed regning i varebil


For varebilsvognmanden:

  • Varebilsvognmænd og transportledere skal have gennemført og bestået en varebilsvognmandsuddannelse. Eksisterende vognmænd kan under visse betingelser blive fritaget fra uddannelsen  
  • Vognmænd skal have en varebilstilladelse. Tilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område
  • Ansøgninger om tilladelse skal sendes digitalt til Færdselsstyrelsen via Virk.dk
  • Vognmandsvirksomheder skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første varebilstilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse
  • Transportledere i vognmandvirksomheder skal aflønnes

For varebilschaufføren:
  • Varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør
  • Varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis, som skal medbringes under kørsel. Chauffører som allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal blot medbringe det under kørsel i varebil og ikke foretage sig mere i forbindelse med de nye regler


Nyt for udbydere af varebilsuddannelser
  • Udbydere af varebilsuddannelser skal godkendes af Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål til de nye regler for varebiler.


Faktaark om de nye regler


Færdselsstyrelsen har udarbejdet et faktaark om de nye regler. Klik på billedet nedenfor for at hente faktaarket.

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hos Motorstyrelsen.

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil.

Ofte stillede spørgsmål om varebilskrav

Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål om varebilskravene.

Hvis du vil udbyde varebilsuddannelser efter de nye regler

Hvis du vil uddanne varebilsvognmænd eller -chauffører efter de nye varebilsregler, som træder i kraft den 1. juli 2019, skal du godkendes af Færdselsstyrelsen.

Sanktioner og bøder

Politiet kontrollerer varebilschaufføruddannelsesbeviser, mens Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at vognmandsvirksomheder overholder betingelserne for at have en varebilstilladelse.

Gebyrer

Færdselsstyrelsen opkræver gebyrer for behandling og udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbeviser, varebilstilladelser samt godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbydere.

Blanketter

Styrelsen har samlet alle links, vejledninger og blanketter, så de er nemme at finde.

Relevante love og bekendtgørelser

Styrelsen har samlet links til alle relevante love og bekendtgørelser på varebilsområdet.

Kontakt

Du kan kontakte Færdselsstyrelsen pr. telefon eller mail.