Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden, accepterer du samtidigt styrelsens cookiepolitik. Læs mere om cookies

Relevante love og bekendtgørelser

De relevante love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk via nedenstående links:

Lov om ændring af lov om godskørsel (Lov nr. 735 af 08/06/2018). Delvist gældende fra den 1. juli 2018 og fuldt ikrafttrådt den 1. juli 2019.

Bekendtgørelse af lov om godskørsel (LBK nr. 1051 af 12/11/2012)

Bekendtgørelse om godskørsel (BEK nr. 1222 af 23/10/2018). Gældende fra den 1. november 2018. En række bestemmelser træder dog først i kraft henholdsvis den 1. januar 2019 og den 1. juli 2019.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (BEK nr. 1224 af 23/10/2018). Gældende fra den 1. november 2018. En række bestemmelser træder dog først i kraft den 1. juli 2019.

Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på vejtransportområdet. Gældende fra d. 1. november 2018. En række bestemmelser træder dog først i kraft den 1. januar 2019.

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter (BEK nr. 1197 af 28/09/2018).