Gebyrer

Færdselsstyrelsen opkræver gebyrer for sin sagsbehandling. Gebyret finansierer styrelsens sagsbehandling og tilsyn på varebilsområdet.

For beviser og nyudstedelse af tilladelser opkræves et fast udstedelsesgebyr. 

For ændringer til allerede udstedte tilladelser betales et gebyr efter regning, der betales både i tilfælde af, at ansøgningen godkendes eller der gives afslag på det ansøgte.

For godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbydere på varebilsområdet betales et gebyr efter regning.

 

Gebyr

Sats 2020

Beskrivelse

Behandling af ansøgning samt udstedelse og fornyelse af tilladelse til vognmandsvirksomhed for varebiler

1.400 kr. pr. udstedelse

Behandling af ansøgning og udstedelse af nye tilladelser til vognmandsvirksomhed for varebiler

Behandling af ansøgning om ændringer til tilladelse

675 kr. pr. påbegyndt time

Behandling af ansøgning om ændringer til allerede udstedte tilladelser til vognmandsvirksomhed for varebiler